Uitbreiding algemene begraafplaats Huisduinen

Uitbreiding algemene begraafplaats Huisduinen
Loopt alles volgens plan, dan heeft de algemene begraafplaats van Den Helder in Huisduinen volgend jaar maart extra ruimte voor kindergraven (240 plekken). In het nieuwe deel (380 plekken) is het dan ook mogelijk op islamitische wijze te begraven. Er is nog wel wat werk aan de winkel, voor het zover is.

Loopt alles volgens plan, dan heeft de algemene begraafplaats van Den Helder in Huisduinen volgend jaar maart extra ruimte voor kindergraven (240 plekken). In het nieuwe deel (380 plekken) is het dan ook mogelijk op islamitische wijze te begraven. Er is nog wel wat werk aan de winkel, voor het zover is.

Het huidige maaiveld ligt laag en is daardoor erg nat. Een essentieel onderdeel van het werk is dan ook de ophoging met zand. Binnenkort begint de Helderse aannemerscombinatie Meijer/HMS met het zandtransport. Het transport loopt via de Jan Verfailleweg over het Tuinderspad. Over het pad worden rijplaten gelegd. Vanwege de veiligheid mag er tijdens het zandtransport niet naast de rijplaten worden geparkeerd. Het gedeelte vanaf de Jan Verfailleweg tot aan volkstuinvereniging De Razende Bol is tijdens de werkzaamheden verboden voor fietsers en auto’s, maar wij raden ook wandelaars aan een andere route te nemen tijdens het zandtransport.
 
In gedeeltes
De zandophoging gebeurt in twee fasen, met daartussen een rustperiode van een maand. Elke fase duurt ongeveer twee weken. Het zandtransport vindt plaats op werkdagen tussen 07.00 en 16.00 uur. Na de eerste fase blijven de rijplaten liggen, maar er vindt dan geen transport over plaats. De verwachting is dat in december al het zand is overgebracht. De werkzaamheden aan de begraafplaats duren tot het voorjaar van 2012. Na de zandophoging wordt drainage en verharding aangelegd, een sloot verbreed en beplanting aangebracht.
 
Herinrichting samen met natuurverenigingen
Dankzij de Vogel- en vleermuizenwerkgroep hangen er broedkasten in de plantstroken rond het nieuwe deel van de begraafplaats. Het verwijderen van bestaande beplanting (afgelopen voorjaar al uitgevoerd) en de plantkeuze van het nieuwe gedeelte van de begraafplaats is samen met onder andere de Vogelwerkgroep gebeurd. In overleg met de bijenvereniging is besloten een deel van de grond in het nieuwe gedeelte in te zaaien met een bloemrijkmengsel.