‘Huidig stadhuis is niet geschikt en niet representatief’

‘Huidig stadhuis is niet geschikt en niet representatief’
De gemeente Den Helder heeft haar zinnen gezet op een nieuw stadhuis, maar deze mag niet meer dan 2,1 miljoen per jaar gaan kosten. De haalbaarheid van die afspraak werd onlangs in twijfel getrokken door de PvdA. Wethouders Pia Bruin en Suzanne Den Dulk benadrukken waarom een nieuw stadhuis desondanks absoluut noodzakelijk is.

De gemeente Den Helder heeft haar zinnen gezet op een nieuw stadhuis, maar deze mag niet meer dan 2,1 miljoen per jaar gaan kosten. De haalbaarheid van die afspraak werd onlangs in twijfel getrokken door de PvdA. Wethouders Pia Bruin en Suzanne Den Dulk benadrukken waarom een nieuw stadhuis desondanks absoluut noodzakelijk is.

“We zitten in een oud verzorgingshuis. Dat is zo’n dertig jaar geleden gekozen als tijdelijke huisvesting. Het gebouw is nooit bedoeld om te functioneren als stadhuis. Het voldoet niet als werkplek en het is niet geschikt om onze dienstverlening aan inwoners aan te bieden. Dan sta je voor de keuze. Knappen we dit gebouw voor de komende vijftien jaar nog een keer op of bouwen we voor het beschikbare budget een nieuw, representatief gebouw waar we onze dienstverlening aan inwoners beter kunnen aanbieden? Dat laatste is de meest logische en verantwoorde keuze”, aldus de wethouders in een gezamenlijk persbericht.

‘Nieuw stadhuis niet ten koste van andere uitgaven’
Volgens de wethouders zal een nieuw stadhuis niet ten koste gaan van andere voorzieningen: “Als we dit pand willen opknappen voor de komende vijftien jaar, bedragen de huisvestingslasten jaarlijks 2,1 miljoen. Dat is jaarlijks een half miljoen meer dan de bestaande huisvestingslasten. Er moet dus fors geïnvesteerd worden om dit oude verzorgingshuis om te toveren tot een goed functionerend stadhuis. Zelfs dan zal het nooit zo kunnen functioneren als een nieuw stadhuis waar je de mogelijkheid hebt om een gebouw neer te zetten dat volledig voldoet aan de eisen van deze tijd. Daar komt ook nog bij dat we met een nieuw gebouw wel veertig jaar vooruit kunnen met dezelfde huisvestingslasten. De nieuwbouw gaat dus niet ten laste van andere gemeentelijke uitgaven zoals subsidies of sociale voorzieningen voor de burger. Het gaat om de kosten voor huisvesting die we ook kwijt zijn als we in het huidige pand blijven zitten”.
 
Economisch belang
“We willen ook nog eens benadrukken dat nieuwbouw van het stadhuis onderdeel is van de stedelijke vernieuwing. We werken aan een beter woon- en leefklimaat in Den Helder en daar hoort ook een aantrekkelijk stadshart bij. Daar draagt het nieuwe stadhuis aan bij. De stationslocatie wordt wat ons betreft de entree van de stad met een mooi gebouw dat doet herinneren aan het oude stationsgebouw van vroeger.”