Hoorn, Den Helder en Alkmaar willen belastingsamenwerking

Hoorn, Den Helder en Alkmaar willen belastingsamenwerking
De gemeenten Hoorn, Den Helder en Alkmaar verkennen de mogelijkheden om met andere gemeenten op het gebied van belastingen samen te werken. Eerder nog was het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een samenwerkingskandidaat. Het hoogheemraadschap heeft echter besloten niet deel te nemen aan de samenwerking.

De gemeenten Hoorn, Den Helder en Alkmaar verkennen de mogelijkheden om met andere gemeenten op het gebied van belastingen samen te werken. Eerder nog was het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een samenwerkingskandidaat. Het hoogheemraadschap heeft echter besloten niet deel te nemen aan de samenwerking.

De gemeenten Hoorn, Den Helder, Alkmaar en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben de mogelijkheden onderzocht voor een vergaande samenwerking op het gebied van belastingheffing. In de meest optimale situatie is berekend dat samenwerking een besparing op de bedrijfsvoering van 2,2 miljoen euro zou kunnen opleveren. Het voordeel verschilt per partner. Een aantal recente negatieve ICT-ervaringen maakt dat het hoogheemraadschap de ICT-risico’s anders weegt dan de andere partners. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat het hoogheemraadschap heeft besloten niet met de belastingsamenwerking verder te gaan.
 
De bedoeling was dat per 1 januari 2014 vanuit één gezamenlijke belastingorganisatie de gemeentelijke- en de waterschapsbelastingen geheven zouden worden. Dat gaat nu niet door. ‘We vinden het erg jammer dat we niet met het hoogheemraadschap verder kunnen. Maar we zijn er van overtuigd dat we door belastingsamenwerking nog steeds grote voordelen kunnen behalen. De komende tijd gaan we ons oriënteren op de samenwerkingsmogelijkheden’, aldus wethouder Ronald Louwman van de gemeente Hoorn.